Výstavy, kde jsem byla, něco nafotila a trochu i popsala :-)
Fotografie je možné použít na vašich webových stránkách (myšleno chovatelů a majitelů) za předpokladu, že zůstanou nezměněny (velikostně, ořez,...)

Průběžně dodám výsledky a fotografie z klubových výstav (i zahraničních), evropské výstavy Bratislava a další české výstavy od roku 2000. Později doplním fotky ze svodů a bonitací, pokud je dohledám :-)

rok 2003
Svod plemeníků Plzeň 2003 / Stud dogs Plzen 2003

rok 2011
Svod plemeníků Chrudim 4. 6. 2011 / Stud dogs Chrudim 2011